IDEE PROGRAMOWE ROMANTYKW POLSKICH PDF

romantycznej” [On Romantic poetry] is reprinted in Idee programowe romantyków polskich: Antologia [Program ideas of Polish Romantics: an anthology], ed. Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku. Warsaw: Ksiązka i Wiedza. Kowalczykowa, Alina, comp. Idee programowe romantyków polskich: Antologia. Narodziny…